Contra-indicaties

Absolute contra-indicaties:

 • Kinderen, adolescenten
 • Zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven
 • Gedragstoornissen, met name eetstoornissen, alcoholisme, drugsverslaving
 • Porfyrie
 • Cerebrale arteriopathie
 • Lever- en nierziekten
 • Insuline-afhankelijke diabetes
 • Niet-insuline-afhankelijke diabetes behandeld met orale antidiabetica
 • Hemopathie, kanker
 • Elektrolytenstoornissen
 • Orthostatische hypotensie
 • Cardiovasculaire of cerebrovasculaire ziektes (verstoring van het hartritme, recent infarct, onstabiele angina pectoris, gedecompenseerde hartinsuffiëntie, recente beroerte)
 • Erfelijke stofwisselingsziekte
 • Ziekte van Crohn

Mogelijke contra-indicaties:

 • Jicht
 • Galstenen
 • Ernstige ischemische hartziekte

Niets op deze website is bedoeld als medisch advies, en deze informatie dient dan ook niet als medisch advies te worden beshouwd. Alles geschiedt op eigen risico. Vraag met betrekking tot medische aandoeningen, behandelingen, of dieetwensen altijd medisch advies aan een gekwalificeerde zorgverlener.