setStoreId(Mage::app()->getStore()->getId()) ->load(106); ?>
Een e-mail sturen